• 737 MAX'ın Hizmete Dönüşüne İlişkin Boeing Açıklaması

    21 Ocak 2020 - 737 MAX'ın hizmete dönüş tarihine ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) ve diğer uluslararası düzenleyici kuruluşlar tarafından karar verileceğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Bununla birlikte, müşteri ve tedarikçilerimize, operasyonlarını planlamalarına yardımcı olmak amacıyla, 737 MAX'ın hizmete dönüşüne düzenleyicilerin ne zaman onay vereceğine ilişkin en iyi tahminlerimizi düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz.

    737 MAX'ın 2020 yılı ortasında hizmete döneceğine ilişkin mevcut tahminimizi müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin bilgisine sunarız. Sertifikasyon sürecine ilişkin bugüne kadarki tecrübelerimiz ışığında ulaştığımız bu güncellenmiş tahmine, ortaya çıkması muhtemel problemleri çözmecek şekilde bir planlama sonucu ulaşılmıştır. Ayrıca, bu tahmin oluşturulurken, düzenleyici kuruluşların 737 MAX'ın uçuş kontrol sistemini incelemesinin her adımında haklı bir şekilde sürdürdükleri titiz denetleme ve pilot eğitimi ihtiyaçlarını belirleyen Ortak Operasyon Değerlendirme Kurulu süreci dikkate alınmıştır.

    737 MAX'ın güvenle hizmete dönüşü, bir numaralı önceliğimizdir ve bunun gerçekleşeceğine inancımız tamdır. 737 MAX uçuşlarının durdurulmasının müşterilerimiz, düzenleyici kuruluşlar, tedarikçilerimiz ve yolcularımız nezdinde yarattığı süregelen problemlerin farkındayız ve bu sebeple büyük üzüntü içindeyiz. 737 MAX'ın güvenle hizmete dönüşüne yönelik çalışmalarımıza ilişkin ek bilgilendirmeyi, ilk çeyrek finansal açıklamamız kapsamında gelecek hafta paylaşacağız.

    İleriye Dönük Beyanlara İlişkin Uyarı

    Bu basın bültenindeki beyanlar, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Davaları Reformu'nun kapsamı dahilinde "ileriye dönük" olabilir. "Yapılabilir", "yapılmalı", "bekliyor", "amaçlıyor", "tasarlıyor", "planlıyor", "inanıyor", "tahmin ediyor", "hedefliyor", "öngörüyor" şeklinde ve benzeri ifadeler genel olarak ileri dönük beyanları işaret eder. Gelecekteki mali durumumuza ve faaliyet sonuçlarımıza ilişkin ifadelerin yanı sıra herhangi bir tarihi veyahut güncel olguyla doğrudan ilişkisi olmayan ifadeler, ileriye dönük beyan örnekleri arasındadır. İleriye dönük beyanlar, oluşturulduğu sırada kabul edilebilir olduğuna inandığımız ancak doğruluğu kanıtlanmamış beklentiler ve varsayımlara dayanmaktadır. Bu beyanlar garanti değildir ve tahmin edilmesi zor olan durumlarda risklere, belirsizliklere ve değişikliklere tabidir. Aralarında 737 MAX filosunun hizmete dönüşünü çevreleyen zamanlama ve koşullar, 737 MAX üretimin yeniden başlaması, mevzuat değişikliklerinin de sebep olduğu ekonomi ve sektörümüzdeki genel koşullar, ticari havayolu müşterilerimize ve tedarikçilerimize duyduğumuz güven ve muhasebe tahminlerimizdeki değişikliklerin bulunduğu birçok faktörün yanı sıra zaman zaman ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yaptığımız başvurularda açıklanmış diğer önemli faktörler, gerçek sonuçların ileriye dönük ifadelerden fiziki ve olumsuz olarak farklılık göstermesine neden olabilir. Herhangi bir ileriye dönük beyan sadece yapıldığı tarih itibariyle geçerlidir; yeni bilgiler ve gelecekteki olayların sonuçları dahil olmak üzere, yasanın gerektirdiği durumlar haricinde, ileriye dönük beyanları güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüğü üstlenmiyoruz.