Uzun Dönemde Piyasa

Mevcut Piyasa Görünümü, bizim hava trafiği hacmi ve uçak talebine ilişkin uzun dönemli tahminlerimizi içermektedir. Tahmin, üretim stratejimizi şekillendirmede yardımcı olurken uzun vadeli iş planlamamızda da bize yol gösteriyor. Havayolu şirketlerine, tedarikçilere ve finans camiasının karar alım süreçlerine katkıda bulunmak üzere 50 yılı aşkın süredir bu tahmini kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Hava yolculuğunun etmenlerine ilişkin uzun vadeli analizimizde, mevcut iş koşullarının ve gelişmelerin etkilerini de hesaba katarak her yıla yeni bir başlangıç yapıyoruz. Tahminimiz, filonun büyümesi ya da bu dönemde emekliye çıkarılacak uçakların yerine yenilerinin konabilmesi için hem kargo hem de yolcu uçaklarına yönelik talepleri detaylandırıyor.  Aynı zamanda yolcu uçaklarının kargo uçaklarına dönüştürülmesine yönelik talebi de öngörebiliyoruz.

Havacılık endüstrisi, piyasa şartlarına/ sürekli olarak uyum sağlar. Bunların başında yakıt fiyatları, ekonomik büyüme ve kalkınma, çevresel düzenlemeler, altyapı, piyasa liberilizasyonu, uçak kabiliyetleri, diğer ulaşım türleri, iş modelleri ve gelişmekte olan piyasalar gelir. Havayolu maliyet yapısının en büyük kalemi yakıttır. Bu durum, üretici firmaları 787 ve 737 MAX gibi daha etkili uçaklar yapmaya yönlendirirken; havayollarını da yüksek yakıt fiyatları karşısında karlılıklarını korumak için diğer maliyet ve gelir kalemlerini optimize etmeye teşvik eder. Bizim uzun dönem tahminimiz, piyasa şartlarının havacılık endüstrisinin gelişimine etkilerini de kapsamaktadır. Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) ile ölçülen ekonomik büyüme, havacılık endüstrisinin büyümesindeki birincil faktördür. GSYİH’nin önümüzdeki 20 yılda yüzde 3,2 artması bekleniyor. Bunun da yolcu trafiğinde yıllık yüzde 5 ve kargo trafiğinde ise (küresel ticarete de bağlı olmak kaydıyla) yıllık yüzde 4,7’lik bir büyümeye yol açacağı tahmin ediliyor.

Uzun dönemde 5,2 trilyon değerinde 36.770 adet yeni uçak talebi olacağını tahmin ediyoruz. Bu yeni uçakların 15.500 adedinin (yeni teslimatların toplamının yüzde 42’si), eski ve verimi daha düşük uçakların yerini almasını hedefliyoruz.   Filoyu genişletmek amacıyla alınacak olan kalan 21.270 uçak ise, gelişmekte olan piyasalardaki genişlemeyi ve havayollarının yenilikçi iş modelleri geliştirmesini teşvik edecek olan filo genişlemesi için kullanılacak. Tek koridorlu uçaklar, en büyük piyasa payına sahip olmaya devam edecek. Önümüzdeki 20 yılda yaklaşık 25.680 yeni tek koridorlu uçağa ihtiyaç duyulacak.  Hızla büyüyen düşük maliyetli taşıyıcıların yanı sıra geniş uçuş ağına sahip taşıyıcıların eskiyen uçaklarını değiştirmeleri yönünde yarattığı baskı da tek koridorlu uçak talebine hız vermekte. Geniş gövdeli uçak filosuna ise 8.600 yeni uçak gerekecek. Yeni nesil verimli geniş gövdeli uçaklar,  havayollarının geçmişte ekonomik bulmadıkları pazarlara açmasına yardımcı olacak.

Kullanımdaki uçaklar
2013'ten 2033'e
Boyut 2013 2033
Büyük geniş gövdeli 740 790
Orta geniş gövdeli 1.580 3.680
Küçük geniş gövdeli 2.390 5.570
Tek koridorlu 13.580 29.500
Bölgesel jetler 2.620 2.640
Toplam 20.910 42.180

 

 

Anahtar göstergeler
2013'ten 2033'e
Büyüme ölçüleri (%)
Dünya ekonomisi
Gayrisafi milli hasıla (GSMH)
3,2
Uçak filosu 3,6
Yolcu sayısı 4,2
Havayolu trafiği
Ücretli yolcu-kilometre (RPK)
5,0
Kargo trafiği
Taşınan ton-kilometre (RTK)
4,7

 

 

Büyüklüklere göre talep
2013'ten 2033'e
Boyut Yeni uçaklar Fiyatı (M$)*
Büyük geniş gövdeli 620 240
Orta geniş gövdeli 3.460 1.160
Küçük geniş gövdeli 4.520 1.140
Tek koridorlu 25.680 2.560
Bölgesel jetler 2.490 100
Toplam 36.770 5.200

* Mevcut Piyasa Görünüm Raporundaki tüm fiyatlar katalog fiyatlarıdır

 

Bölgelere göre talep
2013'ten 2033'e
Bölge Yeni Uçaklar Fiyat ($M)
Asya Pasifik 13.460 2.020
Avrupa 7.450 1.040
Kuzey Amerika 7.550 870
Ortadoğu 2.950 640
Latin Amerika 2.950 340
BDT* 1.330 150
Afrika 1.080 140
Toplam 36.770 5.200

* Bağımsız Devletler Topluluğu