Boeing Ticari Uçak ve Satış Sonrası Hizmetler Pazarını 15 Trilyon$ olarak Öngörüyor

  • 20-yıllık öngörü, 6.3 Trilyon $ değerindeki 42,700+ yeni uçak için giderek artan bir talebin oluşacağını gösteriyor.
  • Satış Sonrası Hizmetler pazarının yıllık %4.2 büyümeyle 8.8 Trilyon $’lık bir değere ulaşarak dünya uçak filosunu geride bırakacağı öngörülüyor.

Boeing ticari uçak pazarı için uzun vadeli tahminlerini yükseltti. Artan yolcu trafiği ve emekliye ayrılması beklenen uçaklar önümüzdeki 20 yıl içinde – 6.3 trilyon dolar değerinde - 42,730 yeni jete ihtiyaç doğuracak. Uçak sayısındaki artış satış sonrası hizmetlere olan talebi de artırarak toplam Pazar büyüklüğünün 15 Trilyon Dolara ulaşmasını sağlayacak.

Şirketin, dinamik Ticari Uçak ve Satış Sonrası Hizmetler pazarının ayrıntılı analizini de kapsayacak şekilde Ticari Pazar Görünümü (CMO) olarak yeniden adlandırdığı yıllık tahmin bugün Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarında açıklandı. Küresel uçak taşımacılığı tahminleri için endüstriyel bir ölçüt olarak kabul edilen 2018 CMO, önümüzdeki 20 yıl için öngörülen toplam uçak sayısının önceki tahminden yüzde 4.1 daha fazla olacağını ortaya koyuyor. 

Boeing Ticari Uçaklar Pazarlama Başkan Yardımcısı Randy Tinseth “Yıllardır ilk kez dünyanın her bölgesinde ekonomilerin büyüdüğünü görüyoruz. Bu senkronize büyüme küresel hava taşımacılığı için daha fazla talep ve fırsat sağlıyor. Sadece gelişmekte olan Çin ve Hindistan pazarlarında değil, olgun Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında da güçlü trafik eğilimleri görüyoruz. Küresel filonun eski uçakları da artık yaşlandığından, veriler yaşanan trafik artışıyla birlikte, uçaklar için büyük bir emeklilik dalgasının yaklaştığını da gösteriyor” dedi.

Filo verilerine göre, bugün 25 yaşın üzerinde 900’den fazla uçak var. 2020 ortalarına kadar yılda 500’ün üzerinde uçak – bugünkü oranın iki katı - emeklilik dalgasını körükleyerek 25 yaşına ulaşacak. Tinseth, öngörülerine göre oluşacak yeni uçak talebinin yüzde 44’üyle varolan uçakların yenileneceği, kalanların da gelecekteki büyümeyi destekleyeceğini söyledi.

Elde tutulacak uçaklar da dahil olmak üzere, küresel filonun 2037’ye kadar iki katı büyüyerek 48,540’a ulaşacağı tahmin ediliyor.

Dar gövde pazarı, son yılda yüzde 6.1 artış gösteren 31,360 yeni uçak talebiyle öngörülen süre içinde en fazla büyüyen pazar olacak. Bu 3.5 trilyon dolarlık pazarı, büyük oranda düşük fiyatla hizmet sunan havayollarının sürekli büyümesi, gelişmekte olan pazarlardaki güçlü talep ve Çin ve Güneydoğu Asya gibi pazarların artan yenileme talepleri yönlendiriyor.

Önümüzdeki 20 yıl içinde geniş gövdeli uçak pazarı yaklaşık 2.5 trilyon lira değerinde 8,070 yeni uçağa ihtiyaç duyacak. Geniş gövdeli uçak talebine, kısmen önümüzdeki on yılın başlarında başlayacak büyük yenileme dalgası kısmen de küresel filolarını genişletmek için 787 Dreamliner ve 777X gibi gelişmiş jetler satın alan havayolları öncülük edecek.

Ek olarak, Boeing önümüzdeki 20 yıl içinde geçen yılın tahminine oranla yüzde 60 daha fazla toplam 980 yeni üretim geniş gövdeli kargo uçağına ihtiyaç duyulacağını öngörüyor. Ayrıca, operatörlerin 1,670 dönüştürülmüş kargo uçağı satın alacağı tahmin ediliyor.

Muazzam boyuttaki filo, tedarik zinciri desteğinden (parçalar ve parça lojistiği) havacılık hizmetlerine, bakım onarımdan mühendislik hizmetlerine, uçak modifikasyonlarına ve havayolu operasyonlarına uzanan güçlü ve giderek büyüyen bir talep doğuruyor. Önümüzdeki 20 yıl boyunca, Boeing ticari havacılık hizmetlerinin yıllık yüzde 4.4 büyüme ile 8.8 trilyon dolarlık bir pazar oluşturacağını öngörüyor.

Tinseth, “Ticari uçak işi, devasa bir hizmet sağlayıcıları ekosistemini besliyor. Ticari Uçak ve Satış Sonrası Hizmetler pazarının ayrıntılı analizininin sunduğu tam resim önümüzde 15 trilyon dolarlık bir ticari uçak pazarı olduğunu gösteriyor” dedi. Tinseth, şöyle devam etti: “Havayollarının giderek daha fazla dış kaynak kullandığı, veri ve veri analizlerinin uçak ve havayolu şebekelerinin giderek daha fazla güvenilir ve etkin olmasına yardımcı olduğu, yeni teknolojilerin yeni hizmet çözümleri sunduğu bir pazar görüyoruz. Tüm bu eğilimler, bir uçağın yaşamı için daha büyük entegre çözüm taleplerine yol açıyor.”

Hizmetlerde ana kategoriler, bir uçağın, sistemlerinin, parçalarının ve yapılarının uçuşa elverişliliğini sürdürmek ya da yeniden sağlamak için gereken görevleri içeren 2.3 trilyon liralık Bakım & Mühendislik pazarını da kapsamaktadır. Bir başka ana kategori ise, uçuş kabini, kabin hizmetleri, personel eğitimi ve yönetimi ve uçak operasyonlarını kapsayan 1.1 trilyon dolarlık Uçuş Operasyonları pazarıdır.

Yeni tahminde coğrafi ayrımına göre bakıldığında uçaklara ve hizmetlere olan talebin büyümekte olan pazarlardan geldiği görülüyor. Çin’i de kapsayan Asya-Pasifik bölgesi, toplam uçak teslimatlarının yüzde 40’ı ve toplam hizmetler değerinin yüzde 38’i ile liderliğini sürdürüyor. Kuzey Amerika ve Avrupa Asya Pasifik Bölgesinin ardından 2. ve 3. Sırada yer alıyor.

Daha önce Mevcut Pazar Görünümü diye bilinen CMO, ticari havacılık endüstrisinin en kapsamlı analizi ve en uzun soluklu jet uçakları tahmin raporu olarak kabul ediliyor. Tam rapora www.boeing.com/cmo adresinden ulaşılabilir.