Türkiye’de Sosyal Sorumluluk – Toplumun sorumlu bir üyesi

Boeing eğitim programları, Türkiye'de uzay ve havacılık sektörünün büyümesini sağlayacak becerileri geliştiriyor

Boeing, bir firmanın yalnızca ürettiği ürün ve hizmetlerin kalitesiyle değil, iş yaptığı yerlerdeki toplumlarla olan ortaklıklarının gücüyle de ölçülebileceğine inanmaktadır. Boeing Türkiye, sağlıktan eğitime, kültür ve sanattan insani hizmetlere kadar geniş bir yelpazede çeşitli alanlardaki sosyal sorumluluk projelerine odaklanmıştır.

Eğitim alanındaki Boeing programları, ilkokuldan meslek liselerine ve üniversitelerde girişimcilik eğitimlerine kadar her yaştan öğrenciyi hedef almaktadır. Boeing, 2000 yılından bu yana, okul binası inşaatı ve bilgisayar laboratuvarı programlarıyla 140.000’in üzerinde ilkokul öğrencisinin eğitimine katkıda bulunmuştur. Dünyanın dördüncü, Orta Doğu ve Güney Avrupa’nın tek uzay kampı olan Uzay Kampı Türkiye’nin kurucu sponsorlarından olan Boeing, 400’ün üzerinde öğrencinin Uzay Kampı’na katılmasına sponsor olmuştur.

Boeing aynı zamanda üniversitelerle ve öğrencilerle birlikte çalışarak Türkiye'nin uzay ve havacılık sanayisine uzun vadede işgücü ve girişimci bireyler yaratmaya yönelik çalışmalara da destek vermektedir. Boeing, 2017 yılında Girişimcilik vakfı ile birlikte yürütmeye başladığı “Airpreneurs” programı ile üniversite öğrencilerini bu alanda heveslendirmeyi ve bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Boeing'in Türkiye'deki sosyal sorumluluk projeleri (2000-2015)
Alan Projeler
Eğitim 39 şehirde 135 proje
Kültür-Sanat 4 şehirde 57 proje
Sağlık 7 şehirde 20 proje
İnsani yardım 2 şehirde 13 proje

2013'te Boeing ve İstanbul Teknik Üniversitesi, havacılık ve uzay teknolojisi araştırmaları alanında ilk işbirliği projelerini devreye soktu ve Türk Hava Yolları ile işbirliği içinde hava taşımacılığı yönetimi konusunda bir yüksek lisans programı başlattı. Buna ek olarak Boeing, Türkiye genelindeki sekiz havacılık meslek okulunda mesleki eğitimi desteklemekte, ayrıca İzmir'de bir kompozit laboratuvarına ve Selçuk'taki bir okulda bir mesleki eğitim laboratuvarının kurulmasına destek vermektedir. Şirket ayrıca Türkiye'den üniversite öğrencilerine ABD'de staj imkanları sunmaktadır. Anadolu Üniversitesiyle birlikte Boeing aynı zamanda havacılık meslek liselerinde öğrenci ve öğretmenlerin mesleki eğitimlerine de yurt çapında katkıda bulunmaktadır.

Sağlık ve insani hizmetler alanında, Boeing çeşitli hastanelere diyaliz makineleri, ultrason cihazları, pediatrik ekipman ve kuvöz gibi birçok medikal cihaz bağışında bulunmuştur. Boeing ayrıca Diyarbakır, Adana ve İstanbul'daki Aile ve Çocuk Eğitim Merkezlerinde 5 yaşındaki çocuklarını okula hazırlamaları için anne babalara verilen bir erken öğrenme programına destek vermektedir. Boeing aynı zamanda Ağustos 1999’daki yıkıcı deprem sonrasında Türkiye’ye yardımda bulunmuştur. Boeing, 10.000 kişinin tedavisine yetecek düzeyde tıbbi destekle donatılmış olan “Medical Teams International” takımını Türk Hava Yolları ile işbirliği içerisinde Türkiye’ye getirmiştir.

Kültür ve sanat alanında ise, Gordiyon'daki arkeolojik kazı çalışmalarını yıllarca desteklemesinin ardından Boeing, neolitik çağa ait 9000 yıllık önemli bir yer olan ve UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan Konya Çatalhöyük alanındaki kazıların ana sponsoru olmuştur. Boeing ayrıca Kırşehir'in Kaman ilçesinde yer alan Kalehöyük arkeolojik kazılarına ve Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesine destek vermektedir.