Elektronik Çözümler ve Bilgi Çözümleri

Genel Bilgi

Merkezi Springfield, Va.’da bulunan Electronic and Information Solutions (E&IS, Elektronik Çözümler ve Bilgi Çözümleri);  Boeing Defense, Space & Security (Boeing Savunma, Uzay ve Güvenlik) birimine bağlı Boeing Network and Space Systems’ın (BN&SS, Boeing Ağ ve Uzay Sistemleri) bir bölümü. E&IS’in yaklaşık 4.800 çalışanı,  devlete ve ticari ve uluslararası ortaklara komuta, kontrol, muhabere, bilgisayar, istihbarat, gözetim, keşif (C4ISR) ve siber çözümler geliştirme ve sunmaya odaklanmıştır. E&IS, şu altı iş alanından oluşmaktadır:

  • İleri Teknoloji Programlar (ATP) denizcilikle ilgili ISR (istihbarat, gözetim, keşif), denizcilikle ilgili akustik ve patent programlarına yönelik teknik çözümler sunmaktadır. ATP;  küçük, düşük ağırlıklı ve düşük güçlü elektronikler, uzaktan kumandalı gözetimsiz sensörler, ağ iletişim çözümleri, insansız sualtı Sistemleri, akustik çözümler, görev planlama ve saha desteğinin yanı sıra operasyon desteği ve sürdürülebilirlik alanlarında uzmanlaşmıştır.
  • C3 Solutions; yer Komuta ve Kontrolü (C2), havadan Komuta, Kontrol ve Muharebe (C3), entegre ağ ve taktik sistemlerinin yanı sıra ileri muharebe sağlamaktadır. Programlar, Gelişmiş Ufuk Ötesi Veri Terminali (FAB-T)  ve  Muharebede Düşman Kaçağı Yer Belirleyicisi (CSEL) telsizini içeriyor.
  • Siber Çözümler ve Güvenlik Çözümleri (C&SS), federal, ticari ve uluslar arası piyasalara siber güvenilk çözümleri ve veri analitiğinin yanı sıra ağ gözetimi ve veri analitiği, siber eğitim ve simulasyon, güvenlik değerlendirmeleri, görev güvencesi ve bilgi işleme kabiliyeti sağlamaktadır. C&SS, Boeing’in dört bir tarafından gelen siber güvenlik uzmanlarını mülşteriler, ortaklar ve araştırmacılarla işbirliği yapmak amacıyla bir araya getiren bir tesis olan
  • Siber Bağlantı Merkezi’ni yönetmektedir.
  • Elektronik Çözümler ve Sensör Çözümleri (E&SS), havada, yerde ve denizde konuşlandırılmış ISR görev sistemleri konusunda uzmanlaşmakta olan, 100% sahiplik bulunan iki işirakten - Argon ST ve Digital Receiver Technology (DRT) - oluşmaktadır. Geniş portföy, son teknoloji ürünü sinyal istihbaratı (SIGINT), sistem sistemleri ve şebeke istasyonları çözümleri, Elektronik Savaş kabiliyetleri ve Kritik Altyapı Koruma Sistemlerini içermektedir. İşletme, aynı zamanda keşif, muhabere, navigasyon ve konum belirleme sistemleri geliştirmekte ve entegre etmektedir. E&SS ürünleri, Gemi Sinyal Kullanım Ekipmanı (SSEE), Geliştirilmiş Orta İrtifalı Keşif ve Gözetim Sistemi (EMARSS), Yeniden Konfigüre Edilebilen Havadan Çoklu İstijhbarat Sistemi (RAMIS) ve  Lighthouse marka Hava COMINT ve DRT toplama sistemlerini içermektedir.
  • İstihbarat Sistemleri Grubu (ISG), ABD savunma ve güvenlik birliklerine ve müttefiklerimize ileri kabiliyetler sağlayan sistemler geliştirir, entegre eder ve konuşlandırır. ISG,

İşletme seviyesinde koleksiyon planlama, Büyük Veri yönetimi, ileri analitik işleme ve güvenli bilgi paylaşımı aracılığıyla sağlam durum farkındalığına olanak sağlayan özel uzmanlık ve teknolojilere sahip. ISG;  eXMeritus, SMSi ve Kestrel’i de içeren, Boeing’in satın aldığı çeşitli şirketlerin teknolojilerini bir araya getirerek, müşterilerin kritik görevlerini desteklemek üzere derin dikey içerik ve domain uzmanlığı sağlamakta ve bir baştan diğer başa güvenli iletişim kabiliyeti sunmaktadır. ISG, en kaliteli teknoloji, çözüm teslim mirası ve müşteri görev anlayışı  faktörlerinin kombinasyonu  ile donatılmış olup karar merciilerine, analistlere ve işletmecilere en iyi desteği sunmaktadır.

  • Görev Operasyonları, görev başarısı için Intelligence Community, ABD Savunma Bakanlığı, sivil ve ticari müşterileri destekleyen uydu yer sistemlerini entegre eder, sevk eder, dönüştürür, işletir ve sürdürür. Görev Operasyonları, uzay C2 ve uzayda duruma bağlı farkındalık alanında kapsamlı uzmanlık sağlamaktadır.