Basın Bültenleri

Boeing İkinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

27 Temmuz 2023 - 

  • 737 programı üretim oranında ayda 38 uçağa geçiş yapılırken, bu oran 787 programında dört uçağa yükseltildi.
  • Gelirler, 136 ticari uçak teslimatının yansımasıyla 19,8 milyar dolara yükseldi.
  • 2,9 milyar dolarlık faaliyet nakit akışı, 2,6 milyar dolarlık GKGMİ dışı serbest nakit akışı kaydedilirken, nakit ve satılabilir senet yatırımları 13,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
  • 4.800’ün üzerinde ticari uçakla birlikte toplam şirket rezervi 440 milyar dolar olarak gerçekleşti.
  • 4,5 ila 6,5 milyar dolar arasında faaliyet nakit akışı ve 3 ila 5 milyar dolar arasında GKGMİ dışı serbest nakit akışı yönünde beklenti tekrar teyit edildi.
Tablo 1. Özet Mali Sonuçlar İlk Çeyrek   İlk Altı Ay  
(Hisse başı veriler hariç, milyon dolar) 2023 2022 Değişim 2023 2022 Değişim
Gelirler $19.751 $16.681 %18 $37.672 $30.672 %23
GKGMİ
Faaliyetlerden Elde Edilen Zarar ($99) $780   ($248) ($382)  
Faaliyet Zararı Oranı % (0,5) %4,7   % (0,7) %(1,2)  
Net Zarar ($149) $160   ($574) ($1082)  
Hisse Başına Zarar ($0,25) $0,32   ($0,93) ($1,73)  
Faaliyet Nakit Akışı ($2.875) $81   ($2.557) ($3.135)  
GKGMİ dışı
Esas Faaliyet Zararı ($390) $496   ($830) ($949)  
Esas Faaliyet Zarar Oranı % (2) %3   % (2,2) % (3,1)  
Hisse Başı Esas Faaliyet Zararı ($0,82) ($0,37)   ($2,08) ($3,11)  

 

Boeing ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre; gelirler 19,8 milyar dolar, GKGMİ hisse başına zarar -0,25 dolar ve GKGMİ dışı hisse başı esas faaliyet zararı -0,82 dolar olarak gerçekleşti (Tablo 1). İkinci çeyrek sonuçları, ticari programlardaki yüksek hacmi ve savunma programlarındaki düşük seyreden kar oranlarını yansıtıyor. Boeing, bu çeyrekte 2,9 milyar dolarlık faaliyet nakit akışı ve 2,6 milyar dolarlık GKGMİ dışı serbest nakit akışı kaydetti.

Boeing Başkan ve CEO’su Dave Calhoun, “Teslimatlarımızı artırarak ve güçlü bir serbest nakit akışı ile sağlam bir ikinci çeyrek performansı gösterdik. Bu yıl için ve uzun vadede, operasyonel ve mali hedeflerimize ulaşma doğrultusunda iyi bir noktadayız. Toparlanma sürecimizde ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Müşterilerimize verdiğimiz taahhütleri yerine getirebilmek için fabrikalarımızda ve tedarik zincirimizde istikrara büyük önem veriyoruz. Güçlü talep doğrultusunda kilit programlarımızdaki üretim oranlarımızı düzenli bir şekilde yukarı çekerken, insan kaynağımıza, ürün ve teknolojilerimize yönelik yatırımlarımızı artırıyoruz,” dedi İkinci çeyrek faaliyet nakit akışı, ticari uçak teslimatlarındaki yüksek rakamlar ve tahsilat zamanlamasındaki uygunluğun yansımasıyla 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Çeyrek başında 14,8 milyar dolar olan nakit ve satılabilir senet yatırımları, ikinci çeyrekte 13,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çeyrek başında 55,4 milyar dolar olan borçlar, vadesi gelen borçların ödenmesiyle 52,3 milyar dolara düştü. Şirketin 12 milyar dolarlık kullanılmamış kredi olanağına erişimi bulunuyor. Toplam şirket rezervi, bu çeyrek sonunda 440 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ticari Uçaklar

Ticari Uçaklar ikinci çeyrek geliri, 787 programındaki yüksek teslimat rakamlarının yansımasıyla 8,8 milyar dolara yükseldi. İkinci çeyrek faaliyet zarar oranı ise, Ar-Ge harcamalarının dahil olduğu yüksek çeyrek harcamaları ve olağandışı maliyetlerin sonucunda yüzde -4,3 olarak gerçekleşti.

737 programı üretim oranında ayda 38 uçağa geçiş yapılıyor ve bu oranın 2025-2036 yıllarında ayda 50 uçağa çıkarılması planlanıyor. Program kapsamında bu yıl 400-450 uçak teslimatına ulaşılması hedefi korunuyor.

787 programı üretim oranı ayda dört uçağa yükseltildi ve bu oranın 2023 yılı sonunda ayda beş uçağa, 2025-2026 yıllarında ise ayda 10 uçak seviyesine çıkarılması planlanıyor. Program kapsamında bu yıl 70-80 uçak teslim edilmesi bekleniyor.

Ticari Uçaklar, bu çeyrekte 460 adet net siparişe ulaştı. Bunun içinde Air India’ın 220 uçaklık siparişi ve Riyadh Air tarafından verilen 39 uçaklık siparişinin yanı sıra Ryanair’in 300 adede kadar 737 MAX uçağı siparişinde bulunma taahhüdü yer alıyor. Ticari Uçaklar, bu çeyrekte 136 uçağın teslimatını tamamladı. Ticari Uçaklar rezervinde toplam değeri 363 milyar dolar olan 4.800’ün üzerinde uçak bulunuyor.

Savunma, Uzay ve Güvenlik

Savunma, Uzay ve Güvenlik, ikinci çeyrekte 6,2 milyar dolar gelir kaydetti. İkinci çeyrek faaliyet zarar oranı ise, sabit fiyatlı geliştirme programlarındaki kayıpların yanı sıra işgücü istikrarsızlığının ve tedarik zincirinde yaşanan aksamaların diğer programlar üzerinde devam eden operasyonel etkilerinin yansımasıyla yüzde -8,5 olarak gerçekleşti. Ticari Mürettebat programı, büyük oranda, lansman sürecinde yaşanan ve duyurusu daha önce yapılan gecikmenin etkileri sonucunda 257 milyon dolarlık bir kayba uğradı. T-7A programının kaybı ise, özellikle üretim sözleşmelerindeki yüksek tahmini maliyetlerin yansımasıyla 189 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, MQ-25 programında, büyük oranda, Mühendislik ve Üretim Geliştirme sözleşmesindeki program gecikmeleri nedeniyle 68 milyon dolarlık bir kayıp yaşandı.

Savunma, Uzay ve Güvenlik, bu çeyrekte, T-7A Red Hawk eğitim uçağının ABD Hava Kuvvetleri ile ilk uçuşunu tamamlamanın yanı sıra ABD’nin St. Louis şehrinde İleri Kaplama Merkezi’nin yapımına başladı ve 19 adet CH-47 Chinook helikopterinin tedarikine ilişkin ABD Ordusu’yla sözleşme imzaladı. Savunma, Uzay ve Güvenlik rezervi, yüzde 31’i ABD dışındaki müşterilerden gelen siparişler olmak üzere 58 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Satış Sonrası Hizmetler

Ticari satış sonrası hizmetlerdeki yüksek hacmin ve tercih edilen satış karmasının sonucu olarak, Satış Sonrası Hizmetler ikinci çeyrek geliri 4,7 milyar dolar ve faaliyet kar oranı yüzde 18 olarak gerçekleşti.

Satış Sonrası Hizmetler, bu çeyrekte, yeni bir yedek parça dağıtım merkezi ile Polonya’daki faaliyetlerini genişlettiğini, eğitim çözümlerini geliştirmek ve büyütmek üzere CA ile işbirliğine gittiğini ve Japan Airlines’ın 787 filosu için Boeing Insight Accelerator’ı tercih ettiğini duyurdu.

Ek Mali Bilgi

Tablo 2. Ek Mali Bilgi İlk Çeyrek İlk Altı Ay
(Milyon dolar) 2023 2022 2023 2022
Gelirler
Dağıtılmamış kalemler, mahsuplaşmalar ve diğerleri ($2) ($66) ($44) ($66)
Faaliyet Kazançları/(Zararları)
FAS (finansal muhasebe standartları)/CAS(ABD maliyet muhasebe standartları) hizmet maliyet düzenlemeleri $291 $284 $582 $567
Diğer dağıtılmamış kalemler ve mahsuplaşmalar ($336) ($84) ($796) ($335)
Diğer gelirler, net $320 $253 $622 $434
Faiz ve borç masrafı ($621) ($656) ($1.270) ($1.293)
Efektif vergi oranı %62,8 %57,6 %35,9 %12,8

 

Ertelenmiş tanzimat giderlerinin sonucu olarak, diğer dağıtılmamış kalemler ve mahsuplaşmalardan kaynaklı kayıplarda artış yaşandı. Diğer gelirlerdeki değişim ise, büyük oranda, yüksek faiz oranlarının yatırım gelirlerine pozitif yansımasından kaynaklandı. İkinci çeyrek efektif vergi oranı, öncelikli olarak, değerleme ödemesinde öngörülen artışa ilişkin kümülatif düzeltmelerin dahil olduğu vergilendirme öncesi zararın vergi indirimini yansıtmaktadır.

Tablo 1. Özet Mali Sonuçlar İlk Çeyrek   İlk Altı Ay  
(Hisse başı veriler hariç, milyon dolar) 2023 2022 Değişim 2023 2022 Değişim
Gelirler $19.751 $16.681 %18 $37.672 $30.672 %23
GKGMİ
Faaliyetlerden Elde Edilen Zarar ($99) $780   ($248) ($382)  
Faaliyet Zararı Oranı % (0,5) %4,7   % (0,7) %(1,2)  
Net Zarar ($149) $160   ($574) ($1082)  
Hisse Başına Zarar ($0,25) $0,32   ($0,93) ($1,73)  
Faaliyet Nakit Akışı ($2.875) $81   ($2.557) ($3.135)  
GKGMİ dışı
Esas Faaliyet Zararı ($390) $496   ($830) ($949)  
Esas Faaliyet Zarar Oranı % (2) %3   % (2,2) % (3,1)  
Hisse Başı Esas Faaliyet Zararı ($0,82) ($0,37)   ($2,08) ($3,11)  

Boeing ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre; gelirler 19,8 milyar dolar, GKGMİ hisse başına zarar -0,25 dolar ve GKGMİ dışı hisse başı esas faaliyet zararı -0,82 dolar olarak gerçekleşti (Tablo 1). İkinci çeyrek sonuçları, ticari programlardaki yüksek hacmi ve savunma programlarındaki düşük seyreden kar oranlarını yansıtıyor. Boeing, bu çeyrekte 2,9 milyar dolarlık faaliyet nakit akışı ve 2,6 milyar dolarlık GKGMİ dışı serbest nakit akışı kaydetti.

Boeing Başkan ve CEO’su Dave Calhoun, “Teslimatlarımızı artırarak ve güçlü bir serbest nakit akışı ile sağlam bir ikinci çeyrek performansı gösterdik. Bu yıl için ve uzun vadede, operasyonel ve mali hedeflerimize ulaşma doğrultusunda iyi bir noktadayız. Toparlanma sürecimizde ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Müşterilerimize verdiğimiz taahhütleri yerine getirebilmek için fabrikalarımızda ve tedarik zincirimizde istikrara büyük önem veriyoruz. Güçlü talep doğrultusunda kilit programlarımızdaki üretim oranlarımızı düzenli bir şekilde yukarı çekerken, insan kaynağımıza, ürün ve teknolojilerimize yönelik yatırımlarımızı artırıyoruz,” dedi İkinci çeyrek faaliyet nakit akışı, ticari uçak teslimatlarındaki yüksek rakamlar ve tahsilat zamanlamasındaki uygunluğun yansımasıyla 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Çeyrek başında 14,8 milyar dolar olan nakit ve satılabilir senet yatırımları, ikinci çeyrekte 13,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çeyrek başında 55,4 milyar dolar olan borçlar, vadesi gelen borçların ödenmesiyle 52,3 milyar dolara düştü. Şirketin 12 milyar dolarlık kullanılmamış kredi olanağına erişimi bulunuyor. Toplam şirket rezervi, bu çeyrek sonunda 440 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ticari Uçaklar

Ticari Uçaklar ikinci çeyrek geliri, 787 programındaki yüksek teslimat rakamlarının yansımasıyla 8,8 milyar dolara yükseldi. İkinci çeyrek faaliyet zarar oranı ise, Ar-Ge harcamalarının dahil olduğu yüksek çeyrek harcamaları ve olağandışı maliyetlerin sonucunda yüzde -4,3 olarak gerçekleşti.

737 programı üretim oranında ayda 38 uçağa geçiş yapılıyor ve bu oranın 2025-2036 yıllarında ayda 50 uçağa çıkarılması planlanıyor. Program kapsamında bu yıl 400-450 uçak teslimatına ulaşılması hedefi korunuyor.

787 programı üretim oranı ayda dört uçağa yükseltildi ve bu oranın 2023 yılı sonunda ayda beş uçağa, 2025-2026 yıllarında ise ayda 10 uçak seviyesine çıkarılması planlanıyor. Program kapsamında bu yıl 70-80 uçak teslim edilmesi bekleniyor.

Ticari Uçaklar, bu çeyrekte 460 adet net siparişe ulaştı. Bunun içinde Air India’ın 220 uçaklık siparişi ve Riyadh Air tarafından verilen 39 uçaklık siparişinin yanı sıra Ryanair’in 300 adede kadar 737 MAX uçağı siparişinde bulunma taahhüdü yer alıyor. Ticari Uçaklar, bu çeyrekte 136 uçağın teslimatını tamamladı. Ticari Uçaklar rezervinde toplam değeri 363 milyar dolar olan 4.800’ün üzerinde uçak bulunuyor.

Savunma, Uzay ve Güvenlik

Savunma, Uzay ve Güvenlik, ikinci çeyrekte 6,2 milyar dolar gelir kaydetti. İkinci çeyrek faaliyet zarar oranı ise, sabit fiyatlı geliştirme programlarındaki kayıpların yanı sıra işgücü istikrarsızlığının ve tedarik zincirinde yaşanan aksamaların diğer programlar üzerinde devam eden operasyonel etkilerinin yansımasıyla yüzde -8,5 olarak gerçekleşti. Ticari Mürettebat programı, büyük oranda, lansman sürecinde yaşanan ve duyurusu daha önce yapılan gecikmenin etkileri sonucunda 257 milyon dolarlık bir kayba uğradı. T-7A programının kaybı ise, özellikle üretim sözleşmelerindeki yüksek tahmini maliyetlerin yansımasıyla 189 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, MQ-25 programında, büyük oranda, Mühendislik ve Üretim Geliştirme sözleşmesindeki program gecikmeleri nedeniyle 68 milyon dolarlık bir kayıp yaşandı.

Savunma, Uzay ve Güvenlik, bu çeyrekte, T-7A Red Hawk eğitim uçağının ABD Hava Kuvvetleri ile ilk uçuşunu tamamlamanın yanı sıra ABD’nin St. Louis şehrinde İleri Kaplama Merkezi’nin yapımına başladı ve 19 adet CH-47 Chinook helikopterinin tedarikine ilişkin ABD Ordusu’yla sözleşme imzaladı. Savunma, Uzay ve Güvenlik rezervi, yüzde 31’i ABD dışındaki müşterilerden gelen siparişler olmak üzere 58 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Satış Sonrası Hizmetler

Ticari satış sonrası hizmetlerdeki yüksek hacmin ve tercih edilen satış karmasının sonucu olarak, Satış Sonrası Hizmetler ikinci çeyrek geliri 4,7 milyar dolar ve faaliyet kar oranı yüzde 18 olarak gerçekleşti.

Satış Sonrası Hizmetler, bu çeyrekte, yeni bir yedek parça dağıtım merkezi ile Polonya’daki faaliyetlerini genişlettiğini, eğitim çözümlerini geliştirmek ve büyütmek üzere CA ile işbirliğine gittiğini ve Japan Airlines’ın 787 filosu için Boeing Insight Accelerator’ı tercih ettiğini duyurdu.

Ek Mali Bilgi

Tablo 2. Ek Mali Bilgi İlk Çeyrek İlk Altı Ay
(Milyon dolar) 2023 2022 2023 2022
Gelirler
Dağıtılmamış kalemler, mahsuplaşmalar ve diğerleri ($2) ($66) ($44) ($66)
Faaliyet Kazançları/(Zararları)
FAS (finansal muhasebe standartları)/CAS(ABD maliyet muhasebe standartları) hizmet maliyet düzenlemeleri $291 $284 $582 $567
Diğer dağıtılmamış kalemler ve mahsuplaşmalar ($336) ($84) ($796) ($335)
Diğer gelirler, net $320 $253 $622 $434
Faiz ve borç masrafı ($621) ($656) ($1.270) ($1.293)
Efektif vergi oranı %62,8 %57,6 %35,9 %12,8

Ertelenmiş tanzimat giderlerinin sonucu olarak, diğer dağıtılmamış kalemler ve mahsuplaşmalardan kaynaklı kayıplarda artış yaşandı. Diğer gelirlerdeki değişim ise, büyük oranda, yüksek faiz oranlarının yatırım gelirlerine pozitif yansımasından kaynaklandı. İkinci çeyrek efektif vergi oranı, öncelikli olarak, değerleme ödemesinde öngörülen artışa ilişkin kümülatif düzeltmelerin dahil olduğu vergilendirme öncesi zararın vergi indirimini yansıtmaktadır.

İletişim:

Femke Baudoin
Boeing Orta Doğu, Türkiye ve
Afrika İletişim Direktörü
+971 54 996 1349
femke.baudoin@boeing.com

Banu Buyurgan
Medya İlişkileri
GTC İletişim Danışmanlığı
+90 312 447 00 20
banu.buyurgan@gtc.com.tr