Sunflowers with blue sky behind them

Sosyal Sorumluluk

Türkiye’de Sosyal Sorumluluk – Toplumun sorumlu bir üyesi

Boeing eğitim programları, Türkiye'de uzay ve havacılık sektörünün büyümesinde rol oynayacak kapasite ve kabiliyetlerin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Eğitim

Boeing, bir firmanın değerinin yalnızca ürettiği ürün ve hizmetlerin kalitesiyle değil, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki toplumlarla olan ortaklıklarının gücüyle de ölçülebileceğine inanmaktadır. Dolayısıyla Boeing, Türkiye’de sağlıktan eğitime, kültür ve sanattan insani hizmetlere kadar geniş bir yelpazede çeşitli alanlardaki sosyal sorumluluk programlarına odaklanmıştır.

Boeing sosyal sorumluluk programları, Türkiye'nin büyüyen havacılık ve savunma sanayini desteklemek için eğitim programlarına odaklanmaktadır. Bu programlar, ilkokuldan meslek liselerine ve üniversitelerde girişimcilik eğitimlerine kadar her yaştan öğrenciye yönelik olarak geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Boeing, eğitim alanındaki sosyal sorumluluk programlarına 1999 yılındaki depremden kısa bir süre sonra başlamıştır. O zamandan beri, Boeing Türkiye’de eğitim programları aracılığıyla 140.000'den fazla öğrencinin eğitimine katkıda bulunmuştur. Boeing ayrıca dünyanın dördüncü, Orta Doğu ve Güney Avrupa’nın tek uzay kampı olan Uzay Kampı Türkiye’nin kurucu sponsorlarındandır. Şimdiye kadar 400’ün üzerinde öğrencinin Uzay Kampı’na katılmasına sponsor olmuştur.

Boeing, Türkiye genelindeki sekiz havacılık meslek okulunda mesleki eğitimi desteklemektedir.

Ülke çapında üniversiteler ile çeşitli programlar geliştiren Boeing, Ege Üniversitesi bünyesinde kompozit laboratuvarına ve Selçuk'taki bir okulda bir mesleki eğitim laboratuvarının kurulmasına destek vermiştir. Anadolu Üniversitesiyle birlikte yürüttüğü program ile havacılık meslek liselerinde öğrenci ve öğretmenlerin mesleki eğitimlerine katkıda bulunmaktadır.

2013'te Boeing ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Hava Yolları iş birliği ile havacılık ve uzay teknolojisi araştırmaları alanında Hava Taşımacılığı Yönetimi yüksek lisans programı başlatmıştır. İlk mezunlarını 2015 yılında veren program bugüne kadar toplamda 80 mezun vermiştir. 40 öğrenci halihazırda lisansüstü eğitim programına devam etmektedir.

Boeing, ülke çapında birlikte çalıştığı dernekler ve vakıflar ile çeşitli programlara da destek vermektedir. Bu kapsamda, 2009 yılından beri iş birliği içerisinde olduğu Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı durumdaki çocukların gelişimini desteklemek ve ilkokula daha iyi hazırlamak amacıyla 30 haftalık yoğun bir okul öncesi programı uyguladı. Çocukların dil becerilerinin, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyen bu iş birliği aynı zamanda ailelere de eğitim kaynağı sağlamaktadır. Aile ve Çocuk Eğitim Merkezi’nde yürütülen Anne Destek Programı kapsamında anneler haftada bir gün, beslenme, koruyucu sağlık bakımı, anne-çocuk sağlığı ve okula hazırlığın desteklenmesi gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmaktalar.

Boeing, 2016 yılında Bilim Kahramanları Derneği ile Amerika’daki okullarda uygulanmaya devam eden “Curiosity Machine” (Merak Makinesi) programını Türkiye’de de başlattı. Program, çocukların sorgulama, problem çözme becerilerini geliştirip yaratıcılıklarını harekete geçirmeyi, mühendislik ve bilime olan ilgilerini arttırmayı amaçlıyor. Çoğunluğu mühendislik ve eğitim fakültelerinde okuyan üniversite öğrencilerinin gönüllü desteği ile uygulanmakta olan program ilk yılında İstanbul’daki devlet okullarının dördüncü ve beşinci sınıflarında öğrenim gören 1300 çocuğa erişti. Programın ilerleyen yıllarda farklı illerde de uygulanması planlanıyor. Program, çocukların basit geri dönüşüm malzemelerinden temel mühendislik prensipleri doğrultusunda teknolojik tasarımlar yaratmalarını ve bu tasarımların ne işe yaradığını ve nasıl çalıştığını detaylı olarak kavramalarını hedefliyor.

Boeing, aynı zamanda Türkiye Girişimcilik Vakfı ile iş birliği içinde Türkiye'de üniversite gençliğinin girişimci ve istihdam edilebilirlik becerilerini geliştirmeye yönelik girişimleri destekliyor. Bu bağlamda Boeing ve Türkiye Girişimcilik Vakfı, 2017'de üniversite öğrencilerine havacılık girişimciliği konusunda “heckathon” workshopları ile ilham vermeyi amaçlayan yeni bir “Airpreneurs” programı başlattı. Program Türkiye’de 7 farklı ilde çeşitli üniversitelerle birlikte gerçekleştirildi.

Boeing, Istanbul Teknik Üniversitesi lisans ve master öğrencileri için havacılık alanında ve Türkiye Girişimcilik Vakfı ile Fellow Programı kapsamında sağladığı burs imkanlarının yanı sıra Türkiye'den üniversite öğrencilerine Boeing’in ABD'deki tesislerinde staj imkanları da sunmaktadır.

Boeing'in Türkiye'deki sosyal sorumluluk programları

Alan Programlar
Eğitim 40 şehirde 140 program
Bilim, teknoloji ve mühendislik eğitimleri, girişimcilik programları, okul öncesi ve K-12 eğitim faaliyetleri ve mesleki eğitim faaliyetleri desteği; Üniversite öğrencileri için ABD’de staj imkânı; Üniversite müfredat zenginleştirme girişimlerini desteği; Öğrencilere burs; Bilgisayar ve fen laboratuarlarının kurulması ve desteği; Okul tesislerinin inşası ve yenilenmesi; Kitaplar ve spor malzemeleri bağışı konularında faaliyet gösteriyor.
Kültür-Sanat Türkiye’de dört şehirde 57 program ve ABD’de Washington’da 1 program

Müzik festivalleri, konserler, araştırma ve kazı programları ve kültürel etkinliklere sponsorluk sağlıyor.
Sağlık 7 şehirde 21 program
Hastaneleri yenilemek, çeşitli hastaneler için tıbbi ekipman bağışlamak ve sağlık eğitimi ve pratiği desteklemek adına faaliyet gösteriyor.
İnsani yardım 2 şehirde 13 programa maddi yardım sağlıyor.

Kültür-Sanat

Kültür ve sanat alanında ise, Gordiyon'daki arkeolojik kazı çalışmalarını yıllarca desteklemesinin ardından Boeing, neolitik çağa ait 9000 yıllık önemli bir yer olan ve UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan Konya Çatalhöyük alanındaki kazıların ana sponsoru olmuştur. Boeing ayrıca Kırşehir'in Kaman ilçesinde yer alan Kalehöyük arkeolojik kazılarına ve Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesine destek vermektedir. Boeing, 2014 yılından bu yana İstanbul bölgesinde Bathonea kazı çalışmalarına destek veriyor.

Sağlık ve İnsani Yardım

Sağlık ve insani hizmetler alanında, Boeing çeşitli hastanelere diyaliz makineleri, ultrason cihazları, pediatrik ekipman ve kuvöz gibi birçok medikal cihaz bağışında bulunmuştur. Boeing ayrıca Diyarbakır, Adana ve İstanbul'daki Aile ve Çocuk Eğitim Merkezlerinde 5 yaşındaki çocuklarını okula hazırlamaları için anne babalara verilen bir okul öncesi programına destek vermektedir. Boeing aynı zamanda Ağustos 1999’daki yıkıcı deprem sonrasında Türkiye’ye yardımda bulunmuştur. Boeing, 10.000 kişinin tedavisine yetecek düzeyde tıbbi destekle donatılmış olan “Medical Teams International” takımını Türk Hava Yolları ile işbirliği içerisinde Türkiye’ye getirmiştir. Boeing, afet yardımı olarak Türkiye’ye 250 bin dolar yardımda bulunmuştur.

İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Muhlis Özen Diyaliz Ünitesi de Boeing ve Türk Hava Yolları'nın katkılarıyla yenilenmiştir.

Boeing kendini “sorumlu” hissediyor

Uzay ve havacılık sektöründe dünyanın öncü firmasi Boeing, faaliyet gösterdiği ülkelerde sosyal yaşama katkı konusunda da öncülüğünü sürdürüyor. Boeing, bir firmanın yalnızca ürettiği ürünler ve hizmetlerin kalitesiyle değil, birlikte iş yaptığı toplumlarla kurduğu ortaklıklarının gücüyle ölçülebileceğine inanmaktadır.

Daha Fazlası >